W ramach kursów BHP oferujemy:

  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracji biurowej oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Kurs opiekunka dzieci i osób starszych
  • Opiekun z żłobku lub klubie dziecięcym – program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (decyzja nr 25/2012 z dnia 12 marca 2012)
  • Kurs opiekunka dla osób starszych z j. angielskim